ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน เริ่มศาลาประชาคม-แยกบ้าน อสม.ม่วย บ้านขาคีม หมู่ 6

16 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน เริ่มศาลาประชาคม-แยกบ้าน อสม.ม่วย บ้านขาคีม หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 295,000 บาท ราคากลาง 287,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน