ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมบ้าน อบต.มานะ บ้านขาคีม หมู่ 6

16 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมบ้าน อบต.มานะ บ้านขาคีม หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 201,000 บาท ราคากลาง 197,800 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน