ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโค้งเลยแยกเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5

09 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโค้งเลยแยกเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 486,000 บาท ราคากลาง 486,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน