ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ภายในหมู่บ้าน

18 ก.พ. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 490,000 บาท ราคากลาง 484,700 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :