ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.แอ๋ว-ถนนใหญ่ บ้านแชะ หมู่ 3

21 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.แอ๋ว-ถนนใหญ่ บ้านแชะ หมู่ 3 งบประมาณ 293,000 บาท ราคากลาง 293,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน