ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงลำเจียก นารทแนว บ้านโนนมะขามป้อม หมู่5

14 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงลำเจียก นารทแนว บ้านโนนมะขามป้อม หมู่5 งบประมาณ 497,000 บาท ราคากลาง 497,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน