ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเชี่ยว บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

18 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเชี่ยว บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 งบประมาณ 195,000 บาท ราคากลาง 192,800 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน