ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก วัดสระโบสถ์เส้นแยกทางเข้าวัดสระโบสถ์ถึงวัดสระโบสถ์เก่า บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

06 ม.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก วัดสระโบสถ์เส้นแยกทางเข้าวัดสระโบสถ์ถึงวัดสระโบสถ์เก่า บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 งบประมาณ 154,000 บาท ราคากลาง 154,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด ตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน