ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้ายหมุ่บ้านถึงคลอง บ้านดอนกรูด หมู่ 1

18 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้ายหมุ่บ้านถึงคลอง บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 150,000 บาท ราคากลาง 148,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน