ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองสะพาน 2 บ้านดอนกรูด หมู่ 1

13 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองสะพาน 2 บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 247,800 บาท ราคากลาง 247,500 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนดจึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน