ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่น้อย บ้านถนนกลาง หมู่ 8

13 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่น้อย บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 100,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนดจึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน