ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกชลประทาน-นาลุเห บ้านดอนกรูด หมู่ 1

13 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกชลประทาน-นาลุเห บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 29,000 บาท ราคากลาง 29,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนดจึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน