ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

04 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 197,000 บาท ราคากลาง 196,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน