ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

18 พ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 90,000 บาท ราคากลาง 80,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :