ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

26 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 99,600 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :