ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลแชะ

23 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลแชะ งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 100,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน