ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านจ่าหลอย-ยายเหรียญ บ้านโนนทอง หมู่ 11

20 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านจ่าหลอย-ยายเหรียญ บ้านโนนทอง หมู่ 11 งบประมาณ 120,000 บาท ราคากลาง 104,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน