ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางประคอง-บ้านครูรุ่งทิวา บ้านโนนทอง หมู่ 11

20 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางประคอง-บ้านครูรุ่งทิวา บ้านโนนทอง หมู่ 11 งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 235,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน