ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสะพานสองเลาะคลองซับไทร บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

17 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสะพานสองเลาะคลองซับไทร บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10  งบประมาณ 400,000  บาท  ราคากลาง  400,000  บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน