ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง อบต.-บ้านผู้ใหญ่โล บ้านแชะ หมู่ 4

12 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง อบต.-บ้านผู้ใหญ่โล บ้านแชะ หมู่ 4  งบประมาณ 430,000 บาท ราคากลาง 382,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน