ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหวัน บ้านแชะ หมู่ 3

05 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหวัน บ้านแชะ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 80,000 บาท ราคากลาง 76,900 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน