ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมโค้งโรงเรียนหนองรังไปมาบตะโกเอน บ้านหนองรัง หมู่ 2

30 ส.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต่อจากเดิมโค้งโรงเรียนหนองรังไปมาบตะโกเอน  บ้านหนองรัง  หมู่  2 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ   400,000  บาท ราคากลาง 377,000 บาท  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน