ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตาปล้ำ กิ่งกระโทก ไปสะพานสอง บ้านดอนกรูด หมู่ 1

28 ส.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตาปล้ำ กิ่งกระโทก ไปสะพานสอง บ้านดอนกรูด หมู่ 1  งบประมาณ 400,000 บาท ราคากลาง 362,900 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน