ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4

26 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4 งบประมาณ 290,000 บาท ราคากลาง 290,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน