ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น บ้านโนนทอง หมู่ 1

26 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น บ้านโนนทอง หมู่ 1 งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 250,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน