ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตรีดาว-นายเกลี้ยง บ้านดอนสง่างาม หมู่10

09 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตรีดาว-นายเกลี้ยง บ้านดอนสง่างาม หมู่10 งบประมาณ 290,000 บาท ราคากลาง  290,000  บาท  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน