ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ผช.สมชัย บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

04 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ผช.สมชัย บ้านหนองมะค่า หมู่ 9  งบประมาณ  250,000 บาท ราคากลาง 239,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :