ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านขาคีม หมู่ 6

04 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านขาคีม หมู่ 6  งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 236,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :