ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากทางบ้านหมอนาง-อ.ชำนาญ บ้านถนนกลาง ม.8

28 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากทางบ้านหมอนาง-อ.ชำนาญ บ้านถนนกลาง ม.8  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 140,000 บาท ราคากลาง 140,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน