ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปารีส-วัดทรัพย์กังวาล บ้านแชะ หมู่ 3

20 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปารีส-วัดทรัพย์กังวาล บ้านแชะ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 250,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :