ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานไปโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา  บ้านดอนกรูด หมู่ 1

20 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานไปโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา  บ้านดอนกรูด หมู่ 1 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ งบประมาณ 185,000 บาท ราคากลาง 181,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :