ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักหน้าบ้านอบต.ทุเรียน-บ้านหนองมะค่า หมู่5

20 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักหน้าบ้านอบต.ทุเรียน-บ้านหนองมะค่า หมู่5  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ250,000บาท ราคากลาง 250,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :