ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางโรงเรียนครบุรี-บ้านหนองรัง ม.11

08 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางโรงเรียนครบุรี-บ้านหนองรัง ม.11 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :