ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงหน้าประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

23 ธ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงหน้าประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 197,000 บาท ราคากลาง 196,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :