ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน อบต.เหลาถึงศาากลางบ้าน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

23 ธ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน อบต.เหลาถึงศาากลางบ้าน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 306,000 บาท ราคากลาง 306,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :