ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางโรงเรียนครบุรี – บ้านหนองรัง หมู่ที่ 11

21 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3412

สายทางโรงเรียนครบุรี – บ้านหนองรัง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณ 9,862,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :