ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

29 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จำนวน ๑ หลัง  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน