ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย. 63

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :