ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมควร-บ้านนางแตงแนว บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

04 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมควร-บ้านนางแตงแนว บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 113,000 บาท ราคากลาง 113,000 บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน