จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2563

02 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านซับระวิง ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี  ประจำปี  พ.ศ.2563  โดยได้รับเกียรติจากนายกจารุภา กำเนิดพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2563