จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

02 เม.ย. 63

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุม อำเภอครบุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีประชาชนมาร่วมในพิธีฯ จำนวน 400 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1คน