คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

20 ธ.ค. 63

คำสั่ง มอบออำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง