กิจกรรม 5 ส.

26 พ.ค. 64

อบต.แชะ จัดกิจกรรม 5 ส. ทุวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564