กิจกรรม 5ส

28 เม.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566