กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

01 พ.ย. 66

🌳วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นำโดยนายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ได้ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ 🙏🏻🌳