กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2567

27 มิ.ย. 67

🚭วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นำโดยนายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกรูด

ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรครบุรี (เครือข่ายภาคี) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567” ณ โรงเรียนบ้านดอนกรูด – ศาลาประชาคมบ้านดอนกรูด

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี