กิจกรรมลอกรางระบายน้ำ บ้านถนนกลาง หมู่ 8

24 มิ.ย. 65

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ส.อบต. อสม. ชาวบ้านถนนกลาง และพนักงานส่วนตำบลแชะ ร่วมกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ณ บ้านถนนกลาง หมู่ 8 ตำบลแชะ ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด