กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

31 พ.ค. 66
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 🚬
และขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบ ลดเสี่ยง ในเขตพื้นที่ตำบลแชะ เพื่อสุขภาพของตัวเอง
คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ🚭❌
 
+9