กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

31 พ.ค. 67

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 🚬

และขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบ ลดเสี่ยง ในเขตพื้นที่ตำบลแชะ เพื่อสุขภาพของตัวเอง

คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

เพื่อเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ🚭❌