กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี 2567

10 ก.ค. 67

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นำโดยนายเกล้า  สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

รองนายก ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยและ

“รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก”

เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ